Αν θέλετε να αλλάξετε μόνος σας την μπαταρία του νιπτήρα, μπορείτε να το κάνετε διαβάζοντας τις παρακάτω οδηγίες.

Ανάλογα με την εμπειρία σας, θα χρειαστείτε μια ώρα περίπου. Τα εργαλεία που θα χρειαστούν υπάρχουν σε κάθε σπίτι συνήθως και δεν χρειάζονται εξειδικευμένα υλικά.

Αν διαβάζοντας τον οδηγό, σας φανεί πολύπλοκη η διαδικασία, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τους τεχνικούς του katicon.gr. Το κόστος της εργασίας μπορείτε να το δείτε στον τιμοκατάλογο μας.

Απαιτούμενα εργαλεία

  •         Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί
  •         Γερμανικά κλειδιά σε διάφορα νούμερα
  •         Σωληνωτό κλειδί
  •         Κουβάς και πετσέτες
  •         Κατσαβίδι

Απαιτούμενα υλικά

  •         νέα βρύση (μπαταρία)
  •         τεφλόν

Συμβουλές από ειδικούς για εύκολη εγκατάσταση βρύσης

[TS_VCSC_Horizontal_Steps_Container min_width=”330″ animation_view=”ts-viewport-css-bounce” css3animations_view=”Bounce”][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 1 – Κλείστε το νερό” step_content=”JUNFJUEwJUNGJTgxJUNGJThFJUNGJTg0JUNFJUIxJTJDJTIwJUNFJUJBJUNFJUJCJUNFJUI1JUNFJUFGJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNFJUI1JUNFJUFGJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JUNGJTgyJTIwJUNFJUI0JUNFJUI5JUNFJUIxJUNFJUJBJUNGJThDJUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNGJTgwJUNFJUIxJUNGJTgxJUNFJUJGJUNGJTg3JUNFJUFFJUNGJTgyJTIwJUNFJUI2JUNFJUI1JUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJThEJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNFJUJBJUNGJTgxJUNGJThEJUNFJUJGJUNGJTg1JTIwJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgxJUNFJUJGJUNGJThEJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNFJUJEJUNFJUI5JUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgxJUNFJUIxJTIwJUNFJUI1JUNFJUFGJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNFJUJEJTIwJUNFJUJBJUNFJUI1JUNFJUJEJUNGJTg0JUNGJTgxJUNFJUI5JUNFJUJBJUNGJThDJTIwJUNFJUI0JUNFJUI5JUNFJUIxJUNFJUJBJUNGJThDJUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUI3JTIwJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgxJUNFJUJGJUNGJThEJTIwJUNFJUIzJUNFJUI5JUNFJUIxJTIwJUNGJThDJUNFJUJCJUNFJUJGJTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNGJTgzJUNGJTgwJUNFJUFGJUNGJTg0JUNFJUI5LiUwQSVDRSU5MSVDRSVCNCVDRSVCNSVDRSVCOSVDRSVBQyVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRiU4QyVDRSVCQiVDRSVCMSUyMCVDRiU4NCVDRSVCMSUyMCVDRiU4MCVDRiU4MSVDRSVBQyVDRSVCMyVDRSVCQyVDRSVCMSVDRiU4NCVDRSVCMSUyMCVDRSVCQSVDRSVBQyVDRiU4NCVDRiU4OSUyMCVDRSVCMSVDRiU4MCVDRiU4QyUyMCVDRiU4NCVDRSVCRiVDRSVCRCUyMCVDRSVCRCVDRSVCOSVDRiU4MCVDRiU4NCVDRSVBRSVDRiU4MSVDRSVCMSUyMCVDRSVCMyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRSVBRCVDRiU4NyVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRiU4NyVDRiU4RSVDRiU4MSVDRSVCRiUyMCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRSVCNCVDRSVCRiVDRiU4NSVDRSVCQiVDRSVBRCVDRiU4OCVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVBQyVDRSVCRCVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVCMSUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRSVCOSUyMCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRSVCNSVDRSVCRSVDRSVCMSVDRiU4MyVDRiU4NiVDRSVCMSVDRSVCQiVDRSVBRiVDRiU4MyVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRSVCQiVDRSVBRSUyMCVDRSVCRiVDRiU4MSVDRSVCMSVDRiU4NCVDRiU4QyVDRiU4NCVDRSVCNyVDRiU4NCVDRSVCMS4lMEE=” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 2 – Αφαιρέστε τις σωλήνες παροχής νερού” step_content=”JUNFJTkxJUNFJUJEJUNFJUJGJUNFJUFGJUNFJUJFJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JTIwJUNFJUIyJUNGJTgxJUNGJThEJUNGJTgzJUNFJUI3JTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI3JUNFJUJEJTIwJUNGJTgwJUNFJUIxJUNFJUJCJUNFJUI5JUNFJUFDJTIwJUNFJUJDJUNGJTgwJUNFJUIxJUNGJTg0JUNFJUIxJUNGJTgxJUNFJUFGJUNFJUIxJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNFJUIxJUNGJTg2JUNFJUFFJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNFJUJEJUNFJUIxJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNGJTgxJUNFJUIxJUNFJUIzJUNFJUIzJUNFJUFGJUNFJUJFJUNFJUI1JUNFJUI5JTIwJUNGJTg0JUNGJTg1JUNGJTg3JUNGJThDJUNFJUJEJTIwJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgxJUNGJThDLiUwQSVDRSU5MSVDRiU4NiVDRSVCMSVDRSVCOSVDRiU4MSVDRSVBRCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRiU4NCVDRiU4QyVDRiU4MyVDRSVCRiUyMCVDRiU4NCVDRSVCNyVDRSVCRCUyMCVDRSVCNSVDRSVCQiVDRSVCMSVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCOSVDRSVCQSVDRSVBRSUyMCVDRiU4MyVDRiU4OSVDRSVCQiVDRSVBRSVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRiU4MCVDRSVCMSVDRiU4MSVDRSVCRiVDRiU4NyVDRSVBRSVDRiU4MiUyMCVDRSVCNiVDRSVCNSVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCRiVDRiU4RCUyMCVDRiU4QyVDRiU4MyVDRSVCRiUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRSVCOSUyMCVDRiU4NCVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRSVCQSVDRiU4MSVDRiU4RCVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRSVCRCVDRSVCNSVDRiU4MSVDRSVCRiVDRiU4RCUyMCVDRiU4NyVDRiU4MSVDRSVCNyVDRiU4MyVDRSVCOSVDRSVCQyVDRSVCRiVDRiU4MCVDRSVCRiVDRSVCOSVDRiU4RSVDRSVCRCVDRiU4NCVDRSVCMSVDRiU4MiUyMCVDRSVBRCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRiU4MSVDRiU4NSVDRSVCOCVDRSVCQyVDRSVCOSVDRSVCNiVDRiU4QyVDRSVCQyVDRSVCNSVDRSVCRCVDRSVCRiUyMCVDRSVCQSVDRSVCQiVDRSVCNSVDRSVCOSVDRSVCNCVDRSVBRiUyMCVDRSVBRSUyMCVDRSVBRCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRSVCMyVDRSVCNSVDRiU4MSVDRSVCQyVDRSVCMSVDRSVCRCVDRSVCOSVDRSVCQSVDRiU4QyUyMCVDRSVCQSVDRSVCQiVDRSVCNSVDRSVCOSVDRSVCNCVDRSVBRiUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRiU4NCVDRSVBQyVDRSVCQiVDRSVCQiVDRSVCNyVDRSVCQiVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSVDRSVCMyVDRSVBRCVDRSVCOCVDRSVCRiVDRiU4NSVDRiU4Mi4lMjAlMEElQ0UlODglQ0YlODclQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0UlQkQlQ0YlODQlQ0UlQUMlMjAlQ0YlODMlQ0UlQjElQ0YlODIlMjAlQ0UlQUQlQ0UlQkQlQ0UlQjElQ0UlQkQlMjAlQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQjIlQ0UlQUMlMjAlQ0UlQUUlMjAlQ0UlQUQlQ0UlQkQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQjQlQ0UlQkYlQ0YlODclQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0UlQkYlMjAlQ0UlQjMlQ0UlQjklQ0UlQjElMjAlQ0UlQkQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjElQ0UlQjYlQ0UlQUQlQ0YlODglQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0YlODQlQ0YlODUlQ0YlODclQ0YlOEMlQ0UlQkQlMjAlQ0UlQkQlQ0UlQjUlQ0YlODElQ0YlOEMlMjAlQ0UlQjElQ0YlODAlQ0YlOEMlMjAlQ0YlODQlQ0UlQjklQ0YlODIlMjAlQ0UlQjMlQ0YlODElQ0UlQjElQ0UlQkMlQ0UlQkMlQ0UlQUQlQ0YlODIuJTIwJUNFJTlDJUNFJUI5JUNFJUIxJTIwJUNGJTgwJUNFJUI1JUNGJTg0JUNGJTgzJUNFJUFEJUNGJTg0JUNFJUIxJTIwJUNFJUJDJUNGJTgwJUNFJUJGJUNGJTgxJUNFJUI1JUNFJUFGJTIwJUNFJUI1JUNGJTgwJUNFJUFGJUNGJTgzJUNFJUI3JUNGJTgyJTIwJUNFJUJEJUNFJUIxJTIwJUNGJTg3JUNGJTgxJUNFJUI1JUNFJUI5JUNFJUIxJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JUNFJUFGJTIwJUNFJUIzJUNFJUI5JUNFJUIxJTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNGJTgzJUNFJUJBJUNFJUJGJUNGJTgwJUNGJThDJTIwJUNFJUIxJUNGJTg1JUNGJTg0JUNGJThDLiUwQQ==” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 3 – Αφαιρέστε την παλιά βρύση” step_content=”JUNFJTk0JUNFJUI1JUNFJUJEJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JUNGJTgxJUNFJUI1JUNGJThFJUNFJUJEJUNFJUJGJUNFJUJEJUNGJTg0JUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNGJThDJUNFJUJCJUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNFJUJGJUNFJUI5JTIwJUNFJUIyJUNGJTgxJUNGJThEJUNGJTgzJUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJUNFJUJEJTIwJUNFJUJEJUNFJUI5JUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgxJUNFJUIxJTIwJUNFJUJDJUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNFJUJEJTIwJUNFJUFGJUNFJUI0JUNFJUI5JUNFJUJGJTIwJUNGJTg0JUNGJTgxJUNGJThDJUNGJTgwJUNFJUJGLiUyMCVDRSU5RiVDRiU4MSVDRSVCOSVDRiU4MyVDRSVCQyVDRSVBRCVDRSVCRCVDRSVCNSVDRiU4MiUyMCVDRSVBRCVDRiU4NyVDRSVCRiVDRiU4NSVDRSVCRCUyMCVDRSVBRCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSVDRSVCMyVDRSVBQyVDRSVCQiVDRSVCRiUyMCVDRiU4MCVDRSVCMSVDRSVCRSVDRSVCOSVDRSVCQyVDRSVBQyVDRSVCNCVDRSVCOSUyMCVDRSVCMSVDRiU4MCVDRiU4QyUyMCVDRiU4NCVDRSVCNyVDRSVCRCUyMCVDRSVCQSVDRSVBQyVDRiU4NCVDRiU4OSUyMCVDRiU4MCVDRSVCQiVDRSVCNSVDRiU4NSVDRiU4MSVDRSVBQyUyMCVDRiU4NCVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRSVCRCVDRSVCOSVDRiU4MCVDRiU4NCVDRSVBRSVDRiU4MSVDRSVCMSUyQyUyMCVDRSVCNSVDRSVCRCVDRiU4RSUyMCVDRSVBQyVDRSVCQiVDRSVCQiVDRSVCNSVDRiU4MiUyMCVDRSVBRCVDRiU4NyVDRSVCRiVDRiU4NSVDRSVCRCUyMCVDRSVCQyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRiU4MSVDRSVBQyVDRSVCMiVDRSVCNCVDRSVCRiUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSUyMCVDRiU4MyVDRiU4MCVDRSVCNSVDRSVBRiVDRiU4MSVDRiU4OSVDRSVCQyVDRSVCMSUyMCUyOCVDRiU4NiVDRSVCMSVDRSVCRCVDRiU4NCVDRSVCMSVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSVDRSVBRiVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCQyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRiU4MCVDRSVCRiVDRSVCQiVDRiU4RCUyMCVDRSVCQyVDRSVCMSVDRSVCQSVDRiU4MSVDRSVCOSVDRSVBQyUyMCVDRSVCMiVDRSVBRiVDRSVCNCVDRSVCMSUyOSUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRSVCOSUyMCVDRiU4MCVDRSVCMSVDRSVCRSVDRSVCOSVDRSVCQyVDRSVBQyVDRSVCNCVDRSVCOSUyMCVDRiU4MCVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRiU4NCVDRSVCNyVDRSVCRCUyMCVDRSVCMSVDRiU4MyVDRiU4NiVDRSVCMSVDRSVCQiVDRSVBRiVDRSVCNiVDRSVCNSVDRSVCOSUyMCVDRiU4MyVDRSVCNSUyMCVDRSVCQyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRiU4MCVDRSVCQiVDRSVBQyVDRSVCQSVDRSVCMSUyMCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVBRSVDRiU4MSVDRSVCOSVDRSVCRSVDRSVCNyVDRiU4MiUyMCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNyVDRSVCRCUyMCVDRSVCQSVDRSVBQyVDRiU4NCVDRiU4OSUyMCVDRiU4MCVDRSVCQiVDRSVCNSVDRiU4NSVDRiU4MSVDRSVBQyUyMCVDRiU4NCVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRSVCRCVDRSVCOSVDRiU4MCVDRiU4NCVDRSVBRSVDRiU4MSVDRSVCMS4lMjAlMEElQ0UlOTElQ0YlODAlQ0YlOEMlMjAlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0UlQkQlMjAlQ0UlQkElQ0UlQUMlQ0YlODQlQ0YlODklMjAlQ0YlODAlQ0UlQkIlQ0UlQjUlQ0YlODUlQ0YlODElQ0UlQUMlMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODUlMjAlQ0UlQkQlQ0UlQjklQ0YlODAlQ0YlODQlQ0UlQUUlQ0YlODElQ0UlQjElMkMlMjAlQ0YlODclQ0UlQjElQ0UlQkIlQ0UlQjElQ0YlODElQ0YlOEUlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlMjAlQ0YlODAlQ0UlQjElQ0UlQkUlQ0UlQjklQ0UlQkMlQ0UlQUMlQ0UlQjQlQ0UlQjklMjAlQ0UlQUUlMjAlQ0YlODQlQ0UlQjElMjAlQ0YlODAlQ0UlQjElQ0UlQkUlQ0UlQjklQ0UlQkMlQ0UlQUMlQ0UlQjQlQ0UlQjklQ0UlQjElMjAlQ0YlODAlQ0UlQkYlQ0YlODUlMjAlQ0YlODMlQ0YlODUlQ0UlQjMlQ0UlQkElQ0YlODElQ0UlQjElQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQlMjAlQ0YlODQlQ0UlQjclMjAlQ0UlQjIlQ0YlODElQ0YlOEQlQ0YlODMlQ0UlQjclMjAlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQjclMjAlQ0UlQjglQ0UlQUQlQ0YlODMlQ0UlQjclMjAlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0YlODIuJTIwJUNFJUE0JUNGJThFJUNGJTgxJUNFJUIxJTIwJUNFJUIxJUNGJTg2JUNFJUIxJUNFJUI5JUNGJTgxJUNFJUFEJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JUNFJUJEJTIwJUNGJTgwJUNFJUIxJUNFJUJCJUNFJUI5JUNFJUFDJTIwJUNFJUIyJUNGJTgxJUNGJThEJUNGJTgzJUNFJUI3JTIwJUNGJTg0JUNGJTgxJUNFJUIxJUNFJUIyJUNGJThFJUNFJUJEJUNGJTg0JUNFJUIxJUNGJTgyJTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JUNFJUJEJTIwJUNGJTgwJUNGJTgxJUNFJUJGJUNGJTgyJTIwJUNGJTg0JUNFJUIxJTIwJUNGJTgwJUNFJUFDJUNFJUJEJUNGJTg5JTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNFJUJDJUNFJUIxJUNFJUJBJUNGJTgxJUNFJUI5JUNFJUFDJTIwJUNFJUIxJUNGJTgwJUNGJThDJTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNFJUJEJUNFJUI5JUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgxJUNFJUIxLiUwQQ==” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 4 – Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση” step_content=”JUNFJUEwJUNGJTgxJUNFJUI5JUNFJUJEJTIwJUNFJUI1JUNFJUIzJUNFJUJBJUNFJUIxJUNGJTg0JUNFJUIxJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgzJUNFJUI1JUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JTIwJUNFJUJEJUNFJUFEJUNFJUIxJTIwJUNFJUIyJUNGJTgxJUNGJThEJUNGJTgzJUNFJUI3JTJDJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI4JUNFJUIxJUNGJTgxJUNFJUFGJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JTIwJUNFJUIyJUNGJTgxJUNGJTg5JUNFJUJDJUNFJUI5JUNFJUFDJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNGJTg0JUNFJUIxJTIwJUNFJUFDJUNFJUJCJUNFJUIxJUNGJTg0JUNFJUIxJTIwJUNGJTgwJUNFJUJGJUNGJTg1JTIwJUNFJUJDJUNGJTgwJUNFJUJGJUNGJTgxJUNFJUI1JUNFJUFGJTIwJUNFJUJEJUNFJUIxJTIwJUNFJUFEJUNGJTg3JUNFJUJGJUNGJTg1JUNFJUJEJTIwJUNGJTgzJUNGJTg1JUNGJTgzJUNGJTgzJUNGJTg5JUNGJTgxJUNFJUI1JUNGJTg1JUNGJTg0JUNFJUI1JUNFJUFGJTIwJUNFJUJDJUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JUNFJUJEJTIwJUNGJTgwJUNFJUFDJUNGJTgxJUNFJUJGJUNFJUI0JUNFJUJGJTIwJUNGJTg0JUNGJTg5JUNFJUJEJTIwJUNFJUI1JUNGJTg0JUNGJThFJUNFJUJEJTIwJUNFJUI1JUNFJUJBJUNFJUI1JUNFJUFGJTIwJUNGJTgwJUNFJUJGJUNGJTg1JTIwJUNFJUIxJUNFJUJBJUNFJUJGJUNGJTg1JUNFJUJDJUNGJTgwJUNFJUJGJUNGJThEJUNGJTgzJUNFJUI1JTIwJUNFJUI3JTIwJUNGJTgwJUNFJUIxJUNFJUJCJUNFJUI5JUNFJUFDJTIwJUNFJUIyJUNGJTgxJUNGJThEJUNGJTgzJUNFJUI3JTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNFJUJEJUNFJUI5JUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgxJUNFJUIxLiUwQSVDRSVBMyVDRiU4NSVDRSVCRCVDRSVCNCVDRSVBRCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRiU4NCVDRSVCOSVDRiU4MiUyMCVDRSVCMyVDRiU4MSVDRSVCMSVDRSVCQyVDRSVCQyVDRSVBRCVDRiU4MiUyMCVDRiU4MCVDRSVCMSVDRiU4MSVDRSVCRiVDRiU4NyVDRSVBRSVDRiU4MiUyMCVDRSVCRCVDRSVCNSVDRiU4MSVDRSVCRiVDRiU4RCUyMCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNyUyMCVDRSVCMiVDRiU4MSVDRiU4RCVDRiU4MyVDRSVCNyUyQyUyMCVDRSVCMSVDRSVCRCUyMCVDRSVCNCVDRSVCNSVDRSVCRCUyMCVDRSVCNSVDRSVBRiVDRSVCRCVDRSVCMSVDRSVCOSUyMCVDRiU4MyVDRiU4NSVDRSVCRCVDRSVCNCVDRSVCNSVDRSVCNCVDRSVCNSVDRSVCQyVDRSVBRCVDRSVCRCVDRSVCNSVDRiU4MiUyMCVDRSVCMSVDRiU4MCVDRiU4QyUyMCVDRiU4NCVDRSVCRiUyMCVDRSVCNSVDRiU4MSVDRSVCMyVDRSVCRiVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVBQyVDRiU4MyVDRSVCOSVDRSVCRi4lMjAlMEE=” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 5 – Εγκατάσταση πλάκας κάλυψης” step_content=”JUNFJTkxJUNFJUJEJTIwJUNFJUJGJTIwJUNFJUJEJUNFJUI5JUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgxJUNFJUIxJUNGJTgyJTIwJUNGJTgzJUNFJUIxJUNGJTgyJTIwJUNFJUI1JUNFJUFGJUNFJUJEJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwMyUyMCVDRSVCRiVDRiU4MCVDRiU4RSVDRSVCRCUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRSVCOSUyMCVDRSVCOCVDRSVBRCVDRSVCQiVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRiU4NCVDRSVCRiVDRiU4MCVDRSVCRiVDRSVCOCVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVBRSVDRiU4MyVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCQyVDRiU4MCVDRSVCMSVDRiU4NCVDRSVCMSVDRiU4MSVDRSVBRiVDRSVCMSUyMCVDRSVCQyVDRSVCOSVDRSVCMSVDRiU4MiUyMCVDRSVCRiVDRiU4MCVDRSVBRSVDRiU4MiUyQyUyMCVDRiU4NCVDRiU4QyVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCOCVDRSVCMSUyMCVDRiU4NyVDRiU4MSVDRSVCNSVDRSVCOSVDRSVCMSVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSVDRSVBRiVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRiU4NCVDRSVCNyVDRSVCRCUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRiU4NCVDRSVBQyVDRSVCQiVDRSVCQiVDRSVCNyVDRSVCQiVDRSVCNyUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSVDRiU4NCVDRSVCMSVDRSVCQiVDRSVCQiVDRSVCOSVDRSVCQSVDRSVBRSUyMCVDRiU4MCVDRSVCQiVDRSVBQyVDRSVCQSVDRSVCMSUyMCVDRSVCQSVDRSVBQyVDRSVCQiVDRiU4NSVDRiU4OCVDRSVCNyVDRiU4MiUyQyUyMCVDRiU4MCVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRSVCOCVDRSVCMSUyMCVDRSVCQSVDRSVCQiVDRSVCNSVDRSVBRiVDRiU4MyVDRSVCNSVDRSVCOSUyMCVDRiU4NCVDRSVCOSVDRiU4MiUyMCVDRiU4MCVDRSVCMSVDRSVCQiVDRSVCOSVDRSVBRCVDRiU4MiUyMCVDRSVCRiVDRiU4MCVDRSVBRCVDRiU4MiUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRSVCOSUyMCVDRSVCOCVDRSVCMSUyMCVDRSVCMSVDRiU4NiVDRSVBRSVDRiU4MyVDRSVCNSVDRSVCOSUyMCVDRSVCQyVDRiU4QyVDRSVCRCVDRSVCRiUyMCVDRSVCQyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRSVCQSVDRSVCNSVDRSVCRCVDRiU4NCVDRiU4MSVDRSVCOSVDRSVCQSVDRSVBRS4lMEElQ0UlQTAlQ0YlODElQ0UlQkYlQ0UlQjElQ0UlQjklQ0YlODElQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQjklQ0UlQkElQ0UlQUMlMkMlMjAlQ0YlODAlQ0YlODElQ0UlQjklQ0UlQkQlMjAlQ0UlQjElQ0YlODAlQ0YlOEMlMjAlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0UlQkQlMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODAlQ0UlQkYlQ0UlQjglQ0UlQUQlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0YlODMlQ0UlQjclMjAlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0YlODIlMjAlQ0YlODAlQ0UlQkIlQ0UlQUMlQ0UlQkElQ0UlQjElQ0YlODIlMkMlMjAlQ0UlQjUlQ0YlODYlQ0UlQjElQ0YlODElQ0UlQkMlQ0YlOEMlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjklQ0UlQjElMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjklQ0UlQkElQ0YlODElQ0UlQUUlMjAlQ0YlODAlQ0UlQkYlQ0YlODMlQ0YlOEMlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0YlODQlQ0UlQjElMjAlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0YlOEMlQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0YlODUlMjAlQ0YlODUlQ0UlQjQlQ0YlODElQ0UlQjElQ0YlODUlQ0UlQkIlQ0UlQjklQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0YlOEQlMjAlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQkYlMjAlQ0UlQkElQ0UlQUMlQ0YlODQlQ0YlODklMjAlQ0UlQkMlQ0UlQUQlQ0YlODElQ0UlQkYlQ0YlODIlMjAlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0YlODIlMjAlQ0YlODAlQ0UlQkIlQ0UlQUMlQ0UlQkElQ0UlQjElQ0YlODIuJTBB” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 6 – Στερεώστε την μπαταρία” step_content=”JUNFJUEwJUNFJUI1JUNGJTgxJUNFJUFDJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUI5JUNGJTgyJTIwJUNGJTgzJUNGJTg5JUNFJUJCJUNFJUFFJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgxJUNFJUJGJUNGJThEJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUFEJUNFJUJCJUNFJUI1JUNGJTg3JUNFJUJGJUNGJTgyJTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JUNGJTgyJTIwJUNFJUJDJUNGJTgwJUNFJUIxJUNGJTg0JUNFJUIxJUNGJTgxJUNFJUFGJUNFJUIxJUNGJTgyJTIwJUNFJUJDJUNFJUFEJUNGJTgzJUNFJUIxJTIwJUNFJUIxJUNGJTgwJUNGJThDJTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JUNFJUJEJTIwJUNFJUJGJUNGJTgwJUNFJUFFJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI3JUNFJUJEJTIwJUNGJTgwJUNFJUJCJUNFJUFDJUNFJUJBJUNFJUIxJTIwJUNFJUJBJUNFJUFDJUNFJUJCJUNGJTg1JUNGJTg4JUNFJUI3JUNGJTgyJTIwJTI4JUNFJUIxJUNFJUJEJTIwJUNGJTg3JUNGJTgxJUNFJUI3JUNGJTgzJUNFJUI5JUNFJUJDJUNFJUJGJUNGJTgwJUNFJUJGJUNFJUI5JUNFJUFFJUNGJTgzJUNFJUI1JUNGJTg0JUNFJUI1JTI5JTIwJUNFJUFFJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNFJUJEJUNFJUI5JUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgxJUNFJUIxLiUwQSVDRSU5MSVDRiU4MCVDRiU4QyUyMCVDRiU4NCVDRSVCNyVDRSVCRCUyMCVDRSVCQSVDRSVBQyVDRiU4NCVDRiU4OSUyMCVDRiU4MCVDRSVCQiVDRSVCNSVDRiU4NSVDRiU4MSVDRSVBQyUyMCVDRiU4NCVDRSVCRiVDRiU4NSUyMCVDRSVCRCVDRSVCOSVDRiU4MCVDRiU4NCVDRSVBRSVDRiU4MSVDRSVCMSUyMCVDRiU4MyVDRiU4NSVDRSVCRCVDRSVCMSVDRiU4MSVDRSVCQyVDRSVCRiVDRSVCQiVDRSVCRiVDRSVCMyVDRSVBRSVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSUyMCVDRiU4NCVDRSVCNyUyMCVDRiU4MyVDRSVCNSVDRSVCOSVDRiU4MSVDRSVBQyUzQSUyMCUwQSVDRSU5NSVDRSVCQiVDRSVCMSVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCOSVDRSVCQSVDRSVBRSUyMCVDRiU4MSVDRSVCRiVDRSVCNCVDRSVBRCVDRSVCQiVDRSVCMSUwQSVDRSU5RiVDRiU4MSVDRSVCNSVDRSVCOSVDRiU4NyVDRSVBQyVDRSVCQiVDRSVCQSVDRSVCOSVDRSVCRCVDRSVCNyUyMCVDRiU4MSVDRSVCRiVDRSVCNCVDRSVBRCVDRSVCQiVDRSVCMSUwQSVDRSVBMCVDRSVCMSVDRSVCRSVDRSVCOSVDRSVCQyVDRSVBQyVDRSVCNCVDRSVCOSUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSUyMCVDRiU4MyVDRiU4MCVDRSVCNSVDRSVBRiVDRiU4MSVDRiU4OSVDRSVCQyVDRSVCMSUyMCVDRSVCQSVDRSVCMSVDRSVCOSUyMCVDRSVCMiVDRSVBRiVDRSVCNCVDRSVCNSVDRiU4Mi4lMjAlQ0UlQTMlQ0YlODYlQ0UlQUYlQ0UlQkUlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjUlMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlMjAlQ0YlODclQ0UlQUQlQ0YlODElQ0UlQjklMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlMjAlQ0YlODAlQ0UlQjElQ0UlQkUlQ0UlQjklQ0UlQkMlQ0UlQUMlQ0UlQjQlQ0UlQjklMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjUlMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlMjAlQ0YlODMlQ0YlODAlQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0YlODElQ0YlODklQ0UlQkMlQ0UlQjEuJTBBJUNFJUE3JUNGJTgxJUNFJUI3JUNGJTgzJUNFJUI5JUNFJUJDJUNFJUJGJUNGJTgwJUNFJUJGJUNFJUI5JUNFJUFFJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNFJUFEJUNFJUJEJUNFJUIxJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNGJTg0JUNGJTgzJUNFJUIxJUNFJUIyJUNFJUFGJUNFJUI0JUNFJUI5JTIwJUNFJUIzJUNFJUI5JUNFJUIxJTIwJUNFJUJEJUNFJUIxJTIwJUNGJTgzJUNGJTg2JUNFJUFGJUNFJUJFJUNFJUI1JUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUI5JUNGJTgyJTIwJUNFJUIyJUNFJUFGJUNFJUI0JUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNGJTgwJUNFJUIxJUNFJUJFJUNFJUI5JUNFJUJDJUNFJUFDJUNFJUI0JUNFJUI5LiUyMCVDRSVBMyVDRiU4NiVDRSVBRiVDRSVCRSVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCQiVDRSVBRiVDRSVCMyVDRSVCRiUyMCVDRSVCQSVDRSVBQyVDRSVCOCVDRSVCNSUyMCVDRSVCMiVDRSVBRiVDRSVCNCVDRSVCMSUyMCVDRSVCNSVDRSVCRCVDRSVCMSVDRSVCQiVDRSVCQiVDRSVBQyVDRSVCRSUyQyUyMCVDRSVCQyVDRSVBRCVDRiU4NyVDRiU4MSVDRSVCOSUyMCVDRSVCRCVDRSVCMSUyMCVDRSVBRCVDRiU4MSVDRSVCOCVDRSVCNSVDRSVCOSUyMCVDRSVCNyUyMCVDRSVCQyVDRiU4MCVDRiU4MSVDRSVCRiVDRiU4RCVDRiU4NCVDRSVCNiVDRSVCOSVDRSVCRCVDRSVCNyUyMCVDRiU4MSVDRSVCRiVDRSVCNCVDRSVBRCVDRSVCQiVDRSVCMSUyMCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNyUyMCVDRSVCOCVDRSVBRCVDRiU4MyVDRSVCNyUyMCVDRiU4NCVDRSVCNyVDRiU4Mi4lMEE=” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 7 – Συνδέστε την παροχή νερού” step_content=”JUNFJUEzJUNGJTg1JUNFJUJEJUNFJUI0JUNFJUFEJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JUNGJTgyJTIwJUNFJUI1JUNGJThEJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUJDJUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JUNGJTgyJTIwJUNGJTgzJUNGJTg5JUNFJUJCJUNFJUFFJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNFJUIzJUNFJUI5JUNFJUIxJTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNFJUI2JUNFJUI1JUNGJTgzJUNGJTg0JUNGJThDJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJTIwJUNFJUJBJUNGJTgxJUNGJThEJUNFJUJGJTIwJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgxJUNGJThDJTIwJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JUNGJTgyJTIwJUNFJUIxJUNFJUJEJUNGJTg0JUNFJUFGJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJUNFJUI5JUNGJTg3JUNFJUJGJUNGJTg1JUNGJTgyJTIwJUNFJUI0JUNFJUI5JUNFJUIxJUNFJUJBJUNGJThDJUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNGJTg0JUNGJTg5JUNFJUJEJTIwJUNGJTgzJUNGJTg5JUNFJUJCJUNFJUI3JUNFJUJEJUNGJThFJUNGJTgzJUNFJUI1JUNGJTg5JUNFJUJELiUyMCVDRSU5OSVDRiU4MyVDRiU4OSVDRiU4MiUyMCVDRiU4NyVDRiU4MSVDRSVCNSVDRSVCOSVDRSVCMSVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSVDRSVBRiUyMCVDRSVCQiVDRSVBRiVDRSVCMyVDRSVCRiUyMCVDRiU4NCVDRSVCNSVDRiU4NiVDRSVCQiVDRiU4QyVDRSVCRCUyMCVDRSVCMyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSVDRSVCMyVDRSVCMSVDRSVCQiVDRiU4RCVDRiU4NCVDRSVCNSVDRiU4MSVDRSVCNyUyMCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCNSVDRSVCMyVDRSVCMSVDRSVCRCVDRiU4QyVDRiU4NCVDRSVCNyVDRiU4NCVDRSVCMS4lMEElQ0UlQTMlQ0YlODYlQ0UlQUYlQ0UlQkUlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQUQlQ0UlQkQlQ0UlQjElMjAlQ0YlODElQ0YlODUlQ0UlQjglQ0UlQkMlQ0UlQjklQ0UlQjYlQ0YlOEMlQ0UlQkMlQ0UlQjUlQ0UlQkQlQ0UlQkYlMjAlQ0UlQkElQ0UlQkIlQ0UlQjUlQ0UlQjklQ0UlQjQlQ0UlQUYlMkMlMjAlQ0UlQjElQ0UlQkIlQ0UlQkIlQ0UlQUMlMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjclQ0UlQkQlMjAlQ0UlQjIlQ0UlQUMlQ0UlQkIlQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjUlQ0UlQjMlQ0UlQUMlQ0UlQkIlQ0UlQjclMjAlQ0UlQjQlQ0YlOEQlQ0UlQkQlQ0UlQjElQ0UlQkMlQ0UlQjclMjAlQ0UlQjMlQ0UlQjklQ0UlQjElMjAlQ0UlQkQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQkMlQ0UlQjclQ0UlQkQlMjAlQ0UlQkElQ0UlQUMlQ0UlQkQlQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQjYlQ0UlQjclQ0UlQkMlQ0UlQjklQ0UlQUMuJTBB” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item step_radius=”ts-radius-none” header_hover_color=”rgba(0,0,0,0.25)” step_icon=”ts-awesome-500px” step_title=”Βήμα 8 – Ανοίξτε το νερό” step_content=”JUNFJTkxJUNFJUJEJUNFJUJGJUNFJUFGJUNFJUJFJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JUNGJTgyJTIwJUNFJUI0JUNFJUI5JUNFJUIxJUNFJUJBJUNGJThDJUNGJTgwJUNGJTg0JUNFJUI1JUNGJTgyJTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JTIwJUNFJUI2JUNFJUI1JUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJThEJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUI5JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JTIwJUNFJUJBJUNGJTgxJUNGJThEJUNFJUJGJUNGJTg1JTIwJUNFJUJEJUNFJUI1JUNGJTgxJUNFJUJGJUNGJThELiUyMCVDRSU5NSVDRSVCQiVDRSVBRCVDRSVCMyVDRSVCRSVDRiU4NCVDRSVCNSUyMCVDRSVCMyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRSVCNCVDRSVCOSVDRSVCMSVDRiU4MSVDRiU4MSVDRSVCRiVDRSVBRCVDRiU4MiUyMCVDRSVCQSVDRSVCRiVDRSVCRCVDRiU4NCVDRSVBQyUyMCVDRiU4MyVDRiU4NCVDRSVCOSVDRiU4MiUyMCVDRSVCMiVDRSVCMSVDRSVCQiVDRSVCMiVDRSVBRiVDRSVCNCVDRSVCNSVDRiU4Mi4lMEElQ0UlOTElQ0UlQkQlMjAlQ0YlOEMlQ0UlQkIlQ0UlQjElMjAlQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0UlQkQlQ0UlQjElQ0UlQjklMjAlQ0UlQjUlQ0UlQkQlQ0YlODQlQ0UlQUMlQ0UlQkUlQ0UlQjUlQ0UlQjklMkMlMjAlQ0YlODQlQ0YlOEMlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0YlODMlQ0UlQjElQ0YlODIlMjAlQ0UlQjElQ0UlQkUlQ0UlQUYlQ0UlQjYlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjAlQ0YlODMlQ0YlODUlQ0UlQjMlQ0YlODclQ0UlQjElQ0YlODElQ0UlQjclQ0YlODQlQ0UlQUUlQ0YlODElQ0UlQjklQ0UlQjElMjAlQ0YlODAlQ0UlQkYlQ0YlODUlMjAlQ0UlQkElQ0UlQjElQ0YlODQlQ0UlQjElQ0YlODYlQ0UlQUQlQ0YlODElQ0UlQjElQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0UlQkQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQjElQ0UlQkIlQ0UlQkIlQ0UlQUMlQ0UlQkUlQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQjUlMjAlQ0YlODQlQ0UlQjclMjAlQ0UlQjIlQ0YlODElQ0YlOEQlQ0YlODMlQ0UlQjclMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODUlMjAlQ0UlQkQlQ0UlQjklQ0YlODAlQ0YlODQlQ0UlQUUlQ0YlODElQ0UlQjElMjAlQ0UlQkMlQ0YlOEMlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0YlODIlMjAlQ0YlODMlQ0UlQjElQ0YlODIuJTIwJTBBJUNFJTkxJUNFJUJEJTIwJUNGJTgwJUNFJUFDJUNFJUJCJUNFJUI5JTJDJTIwJUNGJTgzJUNGJTg1JUNFJUJEJUNFJUIxJUNFJUJEJUNGJTg0JUNFJUFFJUNGJTgzJUNFJUI1JUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNFJUJBJUNFJUFDJUNGJTgwJUNFJUJGJUNFJUI5JUNFJUJGJTIwJUNGJTgwJUNGJTgxJUNGJThDJUNFJUIyJUNFJUJCJUNFJUI3JUNFJUJDJUNFJUIxJTIwJUNGJTgwJUNFJUJGJUNGJTg1JTIwJUNFJUI0JUNFJUI1JUNFJUJEJTIwJUNFJUJDJUNGJTgwJUNFJUJGJUNGJTgxJUNFJUI1JUNFJUFGJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNFJUJEJUNFJUIxJTIwJUNFJUJCJUNGJThEJUNGJTgzJUNFJUI1JUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNFJUJDJUNGJThDJUNFJUJEJUNFJUJGJUNGJTgyJTIwJUNGJTgzJUNFJUIxJUNGJTgyJTJDJTIwJUNFJUJBJUNFJUIxJUNFJUJCJUNFJUFEJUNGJTgzJUNGJTg0JUNFJUI1JTIwJUNGJTg0JUNFJUJGJUNGJTg1JUNGJTgyJTIwJUNGJTg0JUNFJUI1JUNGJTg3JUNFJUJEJUNFJUI5JUNFJUJBJUNFJUJGJUNGJThEJUNGJTgyJTIwJUNGJTg0JUNFJUI3JUNGJTgyJTIwa2F0aWNvbi5nciUyMCVDRSVCMyVDRSVCOSVDRSVCMSUyMCVDRSVBQyVDRSVCQyVDRSVCNSVDRiU4MyVDRSVCNyUyMCVDRSVCNSVDRSVCRSVDRiU4NSVDRiU4MCVDRSVCNyVDRiU4MSVDRSVBRCVDRiU4NCVDRSVCNyVDRiU4MyVDRSVCNyUyMCVDRSVCMSVDRiU4MCVDRiU4QyUyMCVDRSVCNSVDRiU4MCVDRSVCMSVDRSVCMyVDRSVCMyVDRSVCNSVDRSVCQiVDRSVCQyVDRSVCMSVDRiU4NCVDRSVBRiVDRSVCNSVDRiU4MiUyMCVDRSVCQyVDRSVCNSUyMCVDRSVCRiVDRSVCOSVDRSVCQSVDRSVCRiVDRSVCRCVDRSVCRiVDRSVCQyVDRSVCOSVDRSVCQSVDRSVBRCVDRiU4MiUyMCVDRiU4NCVDRSVCOSVDRSVCQyVDRSVBRCVDRiU4MiUyMSUwQQ==” content_color=”#6c6c6c”][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Item][/TS_VCSC_Horizontal_Steps_Container]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.