ράβδο μαγνήσιο

Αλλαγή ράβδο μαγνήσιο μονός μου
θερμοσίφωνα λάστιχο