αντίσταση θερμοσίφωνα

Αλλαγή ράβδο μαγνήσιο μονός μου
θερμοστάτη θερμοσίφωνα