Αρχική Αντικατάσταση μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου αλλαγη μιχανισμο μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου

αλλαγη μιχανισμο μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου

Αντικατάσταση μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος-μου
αλλαγη μιχανισμο σε μπαταρίας μόνος μου
Επισκευη μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου-1