Αρχική Αντικατάσταση μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου αλλαγη μιχανισμο εργαλια μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου

αλλαγη μιχανισμο εργαλια μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου

Αντικατάσταση μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος-μου
Αντικατάσταση μπαταρίας τεφλον η νιμα στα s μόνος μου
αλλαγη μιχανισμο μπαταρίας μπάνιου, νιπτήρα μόνος μου-3